"abcProjekt. Mi pružamo informatičku podršku u poslovanju"

Implementacija, obuka korisnika i održavanje sistema

Šta je ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) rešenje predstavlja sklop tehnologije softvera i poslovnih procesa pojedinog preduzeća koji obuhvata sve aspekte poslovanja, od nabavke preko proizvodnje, pa do prodaje na domaćim i inostranim tržištima i sve to donosi na uvid menadžmentu pomoću moćnih alata izveštavanja i planiranja.

Šta mi radimo

abcProjekt korisnicima u Srbiji vrši usluge prodaje, implementacije i podrške poslovnog programa DataLab PANTHEON™, time omogućavajući  kompletno poslovanje po evropskim standardima.

PANTHEON™ je sveobuhvatan poslovni program, koji mogu koristiti kako samostalni preduzetnici, mala preduzeća, tako i brzo rastuća preduzeća, koja ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i prilagodljivost sistema.

Ko smo mi

abcProjekt je partnersko preduzeće DataLab, implementacioni partner – Senior ekspert, koje izvodi brojne aktivnosti kod krajnjih korisnika neposredno nakon kupovine odgovarajuće verzije PANTHEON™. Sistem je potrebno najpre implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.

 

partner-senior-expert

 

Česta pitanja

Programska rešenja

Previous
PANTHEON BASIC

PANTHEON™ Basic je poslovni program, namenjen samostalnim preduzetnicima i malim...

PANTHEON PROFESSIONAL

PANTHEON™ Professional je ERP poslovno informacioni sistem za brzo rastuća preduzeća,...

PANTHEON RAČUNOVODSTVO

Stabilnost, pouzdanost i zakonska usklađenost su glavne karakteristike računovodstvenog...

PANTHEON Farm Accounting

Život na farmi je povezan sa zadacima u štali i na polju, a ne sa radom u kancelariji....

PANTHEON za javne ustanove

Javne ustanove kao budžetski korisnici imaju specifične odredbe, pre svega u...

PANTHEON Hosting

Hosting aplikacija je zbog povoljne cene namenjena pre svega računovodstvenim...

DataLab OTOS

Podaci dislociranih jedinica ne smeju biti nedostupni. I ove jedinice spadaju u...

Računanje skrivenih troškova – CHRONOS

Da li znate koliko troškova rada Vam donosi pojedini kupac? Koliko vremena utroše...

Blagajničko POS poslovanje – PANTHEON Retail

Mnoga trgovinska preduzeća imaju neku centralnu tačku, iz koje proizilaze blagajne,...

Vođenje proizvodnih jedinica – PANTHEON Manufacture Terminal

Brzi protok informacija i pregledno vođenje dokumentacije su od životnog značaja za...