Implementacija i prilagođavanje Pantheona Vašim potrebama

-Instalacija

Nakon kreiranja i definisanja projekta, nastupa faza instalacije Pantheona na dogovoreni broj lokacija u firmi. Nakon uslešne instalacije, ulazimo u faze implementacije.

-Implementacija

Prva faza implementacije podrazumeva osnovna podešavanja programa u administratorskoj konzoli, postavljanje autorizacija i podešavanja šifarnika.

Nakon toga, implementacija se nastavlja u smeru definisanja skladišta, kreiranja dokumenata prijema i izdavanja, prenosa, kreiranje novh ispisa na zahtev korisnika.

Sledeća faza se odnosi na proizvodnju, a ukoliko preduzeće nema svoju proizvodnju, bavimo se finansijskim tokovima i računovodstvom.

Pantheon podržava obračun razlicitih vrsta zarada, s toga, ukoliko želite da vrsite obračun plata direktno iz Pantheona,  to će biti sledeća faza implementacije.

U toku implementacije Pantheona, ujedno se vrši i obuka korisnika od strane našeg Konsultanta koji radi implementaciju.

Posao smatramo dobro obavljenim ukoliko svi korisnici mogu nesmetano raditi u Pantheonu, bez obzira na to koliko je poslovni proces u samoj firmi složen.