Pantheon

Poslovni program za sve tipove preduzeća.

PANTHEON je ERP poslovno informacioni sistem za mala, srednja i velika preduzeća. Širok spektar funkcionalnosti omogućava, da sistem koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke i računovodstva.

Poslovni sistem Pantheon treba koristiti jer je:

 • 100% usklađen sa zakonskom regulativom
 • Sveobuhvatan, pokriva sve poslovne procese u jednoj firmi. Narudžbine, fakturisanje, računovodstvo, plate, proizvodnju, analizu poslovanja.
 • Prilagodljiv svakom korisniku
 • Neograničen broj baza za vođenje poslovanja neogarničenog broja Vaših preduzeća
 • U svakom trenutku uvid u poslovanje preko desktop ili lap top računara.
 • Programiranje vertikalnih rešenja, po sopstvenim potrebama

Zbog sirokog spektra funkcionalnosti, Pantheon se može korisiti kako u malim trgovinskim preduzećima, tako i u velikim industrijskim firmama, koje se bave kompleksnom proizvodnjom.

U zavisnosti od Vaših potreba, Pantheon postoji u više verzija.

 • Sve cene su u evrima bez PDV i važe od 01.01.2016. Isto tako važe za jednog istovremenog korisnika (osim za LT i LX).
 • Za postojeće hosting korisnike – cenovnik važi od 1.2.2016. godine.
 • Godišnja nadogradnja iznosi 21 % vrednosti pojedine licence.
 • Preduzeće može da kupi samo jednu LX licencu (jedan istovremeni korisnik).
 • Preduzeće može da kupi samo jednu LT licencu (jednokorisnička licenca) ili jednu LT3 licencu (mrežna licenca  za 1–3 korisnika)
 • Broj preduzeća koje možete voditi sa LX, LT, RE i SE licencom ograničeno je na 3 preduzeća (baze).
 • Nakon prekoračenja prostora koji dolazi uz hosting licence, automatski se aktivira 1GB dodatnog prostora na serveru po ceni od 2,99€ + PDV na mesečnom nivou koji će biti obračunat na mesečnim računima za upotrebu hosting licenci.
Kombinacije licenci
 • RE licence se mogu kombinovati sa SE, ME ili MF licencama.
 • RT licence se mogu kombinovati sa RE, SE, ME ili MF licencama.
 • MT licenca može da se kombinuje sa MF licencom.
 • SEME MFlicence se ne mogu međusobno kombinovati.
 • FA licence se mogu kombinovati sa SE, ME ili MF licencama
 • Kombinacije LX LT licence nisu moguće.
Samostalne licence
 • LXLTRESEGEMEMF FAsu samostalne licence.
 • RT MTsu licence sa dodatnim funkcionalnostima.
Zamena licenci
 • Zamena je moguća uz doplatu razlike u ceni licence za sve verzije.
 • U slučaju prelaska na jeftiniju verziju, razlika može da se koristi samo za dodatne korisnike.

Ukoliko Vam je potrebna konsultacija u vezi sa odabirom verzije Pantheona, koja će u potpunosti odgovoriti na Vaše zahteve i potrebe Vašeg preduzeća, slobodno se konsultujte sa nama.

Od kreiranja projekta, preko instalacije, implementacije, obuke, do održavanja
– Kreiranje projekta

Nakon što ste odlučili da Pantheon bude Vaša desna ruka i objedini sve poslovne procese u Vašoj firmi, vrlo je važno da imate definisan projekat instalacije i implementacije, obuke, a kasnije i održavanja.

Iz iskustva znamo da svako preduzeće ima svoje zahteve, svoje želje i očekivanja. Posao naših konsultanata je da saslušaju sve Vaše zahteve i zajedno sa Vama kreiraju projekat po kome ćemo kasnije uvoditi Pantheon u Vaše poslovne procese.

– Instalacija

Nakon kreiranja i definisanja projekta, nastupa faza instalacije Pantheona na dogovoreni broj lokacija u firmi, a potom ulazimo u faze implementacije.

– Implementacija

Prva faza implementacije podrazumeva osnovna podešavanja programa u administratorskoj konzoli, postavljanje autorizacija i podešavanja šifarnika.

Nakon toga, implementacija se nastavlja u smeru definisanja skladišta, kreiranja dokumenata prijema i izdavanja, prenosa, kreiranje novih ispisa na zahtev korisnika.

Sledeća faza se odnosi na proizvodnju, a ukoliko preduzeće nema svoju proizvodnju, bavimo se finansijskim tokovima i računovodstvom.

Pantheon podržava obračun različitih vrsta zarada, s toga, ukoliko želite da vršite obračun plata direktno iz Pantheona,  to će biti sledeća faza implementacije.

U toku implementacije Pantheona, ujedno se vrši i obuka korisnika od strane našeg Konsultanta koji radi implementaciju.

Posao smatramo dobro obavljenim ukoliko svi korisnici mogu nesmetano raditi u Pantheonu, bez obzira na to koliko je poslovni proces u samoj firmi složen.

– Održavanje Pantheon-a

Nakon uspešne implementacije Pantheon-a, za dalji razvoj i pomoć u radu, imate u ponudi nasu podršku i održavanje. Sa sklopljenim Ugovorom o održavanju imate garanciju da ćete, u skladu sa paketom podrške koji ste odabrali, dobiti podršku koja Vam je potrebna.

Prednosti Ugovora o održavanju su:

 • garantovano vreme odziva
 • niža cena radnog sata
 • rezervisano vreme za podršku
 • back up baze
 • mogućnost prenošenja neiskorišćenih radnih sati u naredni mesec

S obzirom na to da imamo ograničene resurse, moramo ih rasporediti u skladu sa nekim kriterijumima, odnosno u skladu sa Ugovorom, tipom Ugovora, vrsti i prioritetu.